Ποιο είδος coaching σας ταιριάζει;

12974360 10209653584715517 7551386838733247643 n 1
του Χρήστου Γιαννίκου
Managing Partner
Δημιουργήθηκε 14 Ιουνίου 2019
 

 

Το coaching είναι η τέχνη του να προκαλείς την αλλαγή σε ένα άτομο ή έναν Οργανισμό σε συμφωνία με την βούληση τους. Η διαδικασία που θα ορίσουν το όραμά τους, θα θέσουν τους στόχους τους και θα προχωρήσουν για την υλοποίηση των στόχων τους.

Το coaching βοηθά το άτομο και κατ’ επέκταση τον Οργανισμό να εξελιχθούν ολιστικά καθορίζοντας με σαφήνεια το όραμα τους, αναπτύσσοντας τις εσωτερικές τους δυνάμεις και δεξιότητες με απώτερο στόχο, στην περίπτωση του ατόμου, να βιώσει την ευτυχία και στην περίπτωση του Οργανισμού να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να αναπτυχθεί σωστά η εταιρική κουλτούρα.

1791 2mp  

Η ανάγκη του κόσμου για αλλαγή και εξέλιξη, που πηγάζει από την βαθύτερη ανάγκη να βιώσει την ευεξία και την ευτυχία οδήγησε σταδιακά μέσα στα χρόνια στη δημιουργία του coaching. Μπορεί να ξεκίνησε μεν ως εργαλείο για την την αύξηση της αποτελεσματικότητας και απευθυνόταν αρχικά μόνο στα στελέχη επιχειρήσεων, αλλά  γρήγορα βρήκε τη θέση του και ως μέσο βελτίωσης της προσωπικής ζωής. Εξάλλου πως θα αυξήσει κάποιος  την αποτελεσματικότητα του αν πρώτα δεν νιώσει σε κάποιο βαθμό ευεξία και ευτυχία.

Σε ότι αφορά το coaching στους Οργανισμούς χωρίζεται σε 4 βασικές κατηγορίες:

 • Το Leadership Coaching
 • Το Executive Coaching
 • Το Business Coaching
 • Το Team Coaching

Ο διαχωρισμός γίνεται βάση της επιχειρησιακής ιδιότητας των ατόμων. Αν και οι βασικοί στόχοι του coaching είναι σχεδόν ίδιοι, ο διαχωρισμός υφίσταται γιατί ανάλογα με την ιδιότητα του ατόμου, παρατηρείται και μια διαφοροποίηση στις ανάγκες.  Όλες όμως οι πιο πάνω κατηγορίες  coaching βοηθούν τους ανθρώπους να αναπτύξουν ένα καινούριο τρόπο σκέψης και επίλυσης προβλημάτων και τους δίνει τα κατάλληλα εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων.

 

Leadership Coaching

leadership coaching

Το Leadership Coaching απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε:

 • C-suit C-level Executives
 • Middle & Top Management Executives
 • Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων

Κύριοι στόχοι του Leadership Coaching είναι η ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας του ηγέτη, η δημιουργία του προσωπικού μοντέλου ηγεσίας του με απώτερο σκοπό την υγιή και παραγωγική σχέση με τα στελέχη που διοικεί.

 

Executive Coaching

Picture4

Το Executive Coaching  απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε:

 • Managers, Supervisors
 • Στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών
 • Ομάδες έργου που συστήνονται με ορισμένο σκοπό

Κύριοι στόχοι του Executive Coaching  η ανάπτυξη στάσεων, συμπεριφορών και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων των παραπάνω με σκοπό την βελτίωση της απόδοση και της παραγωγικότητά τους.

 

Business Coaching

handshake

 Το Business Coaching απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε:

 • Ιδιοκτήτες / ηγέτες μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Στελέχη και ομάδες έργου ή διοίκησης μικρών επιχειρήσεων
 • Σε οικογενειακές επιχειρήσεις ή οικογενειακής ιδιοκτησίας
 • Ελεύθερους επαγγελματίες

Κύριοι στόχοι του Business Coaching είναι η ανάπτυξη της επιχείρησης μέσα από την ανάπτυξη του ηγέτη της και των στελεχών της. Προκύπτει από την σύνθεση του το υ Leadership, Business & Personal Coaching και έρχεται να καλύψει τις ανάγκες κάθε νέου ή έμπειρου επιχειρηματία.

 

Team Coaching

1

 

Το Team Coaching απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε:

 • Ομάδες ηγεσίας
 • Ομάδες ιδιοκτησίας (ομάδα μετόχων που ασκούν διοίκηση)
 • Ομάδες στελεχών (Executive Team Coaching)
 • Ομάδες εργαζομένων (frontline teams)

Δύο είναι οι βασικοί πυλώνες που στοχεύει το Team Coaching. Ο πρώτος πυλώνας είναι η διατήρηση της ισορροπίας της ομάδας με στόχο την ανάπτυξη των σχέσεων, τον σωστό διαχωρισμό και καταμερισμό των ρόλων, καθώς και στις προσδοκίες και στις συμπεριφορές που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της ομάδας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η αύξηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της ομάδας με στόχο την επίτευξη των στόχων.

 

Στόχοι του Coaching

στοιχοι

 Μερικοί βασικοί στόχοι του Coaching είναι:

 • Αύξηση υπευθυνότητας και συνειδητότητας
 • Ενδυνάμωση ανθρώπων / ομάδων
 • Κινητοποίηση ανθρώπων / ομάδων
 • Δημιουργία & υποστήριξη πλάνου αλλαγής
 • Καθορισμός οράματος
 • Εστίαση στο μέλλον
 • Εστίαση στις λύσεις
 • Εστίαση στην στοχοποίηση
 • Δημιουργία πλάνου δράσης
 • Ανάπτυξη και ενδυνάμωση ικανοτήτων
 • Εστίαση στην θετικότητα
 • Δημιουργία νέου τρόπου σκέψης για την επίλυση προβλημάτων
 • Διαμόρφωση ή αλλαγή εταιρικής κουλτούρας
 • Βελτίωση απόδοσης και παραγωγικότητας (KPIs)

 

Οφέλη του Coaching

productivityjjk

 Τα κύρια οφέλη του Coaching είναι:

 • Βελτίωση απόδοσης και παραγωγικότητας
 • Βελτίωση επαγγελματικής σταδιοδρομίας
 • Βελτίωση εργασιακών σχέσεων
 • Βελτίωση επαγγελματικής ικανοποίησης και διατήρησης εργαζομένων
 • Εξοικονόμηση χρόνου για τον ηγέτη
 • Αύξηση της καινοτομίας
 • Καλύτερη αξιοποίηση Ανθρώπων και Γνώσεων
 • Μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και ευκινησία
 • Κουλτούρα υψηλών αποδόσεων
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων

 

 

 

0
0
0
s2smodern